Vạch kẻ đường màu vàng – khác gì với màu trắng?

Trên đường bạn có thể thấy vạch kẻ đường màu vàng và màu trắng. Nhiều loại trông tương tự nhau, nhưng lúc thì màu vàng, lúc thì màu trắng (may mà không còn màu khác…).

.

Quả thực tôi nhìn hàng ngày mà nhiều khi vẫn thấy rối, và tự hỏi: có gì khác biệt giữa 2 loại vạch màu đó?

Nếu bạn cũng thắc mắc như vậy thì hãy đọc tiếp, bạn sẽ thấy câu trả lời trong bài viết này.

Trước hết, hệ thống vạch kẻ nói chung tuân theo Quy chuẩn 41, chia thành 2 hệ thống: cho loại đường trên 60 km/h và từ đó trở xuống.

Điều khó nhớ là cả hai hệ thống này đều có những vạch màu vàng (và màu trắng). Tôi sẽ chỉ so sánh những vạch vàng và trắng có ý nghĩa tương tự nhau, và là loại phổ biến mà ta hay thấy trên đường.

Những loại ít gặp, hoặc không có sự tương tự giữa màu vàng và trắng, tôi sẽ không nêu ra ở đây, và bạn chịu khó tra trong Quy chuẩn nhé.

1. Vạch kẻ ở tim đường

Với vạch ở tim đường, về cơ bản thì vạch vàng rộng 15cm là phân luồng cho đường trên 60km/h, còn vạch trắng rộng 10cm là cho đường 60km/h trở xuống.

Sự khác nhau nằm ở 2 chi tiết: tốc độ của đường, và độ rộng của vạch

  • Vạch vàng, rộng 15cm: sử dụng cho đường tốc độ trên 60km/h
  • Vạch trắng, rộng 10cm: sử dụng cho đường tốc độ từ 60km/h trở xuống

Bạn có thể xem chi tiết so sánh như sau.

 Vạch số 1.1

Vạch số 1.1

Một vạch liền, màu trắng, rộng 10cm, kẻ ở tim đường 60km/h trở xuống, phân đường thành 2 làn ngược chiều nhau, cấm xe đè qua

 <<Không có vạch vàng tương đương>>

 Vạch số 1.3

Vạch số 1.3

Hai vạch liên tục màu trắng, chiều rộng đều bằng 10cm, cách nhau 10cm, đường 4 làn trở lên, xe không được đè qua vạch

 Vạch số 27

Vạch số 27

Hai vạch liên tục màu vàng, rộng 15cm, cách nhau 15-30cm, phân luồng xe chạy ngược chiều, đường 2 hay nhiều làn, nghiêm cấm xe vượt xe hoặc chạy đè lên vạch.

 Vạch số 1.5

Vạch số 1.5

Vạch đứt quãng màu trắng rộng 10cm, phân chia 2 luồng xe đi ngược chiều nhau trên những đường có 2 hoặc 3 làn xe chạy, hoặc phân làn xe chạy cùng chiều

 Vạch số 1

Vạch số 1

Một vạch vàng đứt khúc rộng 15cm, ở tim đường, phân 2 luồng xe đi ngược chiều, xe được đè vạch

 Vạch số 1.11

Vach số 1.11

Hai vạch màu trắng song song: một liền một đứt khúc, đều rộng 10cm, phân chia dòng phương tiện 2 hướng ngược chiều nhau. Lái xe bên vạch đứt quãng được phép đè lên vạch để vượt xe.  

Vạch số 28

Vạch số 28

Hai vạch màu vàng song song: một liền, một đứt khúc, đều rộng 15cm, phân chia dòng phương tiện 2 hướng ngược chiều nhau. Lái xe bên vạch đứt quãng được phép đè lên vạch để vượt xe.  

Qua phần so sánh trên, cùng với tra cứu thêm trong Quy chuẩn 41, bạn có thể thấy một số điểm đáng lưu ý như sau:

  • Với đường dưới 60 km/h như đường trong khu vực nội thành nội thị (tối đa 50km/h), thì không có vạch vàng ở tim đường. Nếu có, chỉ có thể là vạch trắng rộng 10cm, liền hoặc đứt quãng, một hoặc hai vạch song song.
  • Vạch vàng kẻ ở tim đường chỉ có chức năng phân đường thành 2 luồng ngược chiều nhau. Nhưng nếu kẻ vạch này ở lề đường hay mép vỉa hè, thì lại có tác dụng cấm dừng đỗ xe (chi tiết như phần tiếp theo).

2. Vạch kẻ ở mép đường (hoặc mép vỉa hè)

.

Vạch kẻ cấm đỗ và dừng xe, hoặc chỉ cấm đỗ xe đều có màu vàng cho cả 2 loại đường tốc độ trên và từ 60km/h trở xuống. Chỉ khác nhau độ rộng: 15cm cho đường tốc độ trên 60km/h và rộng 10cm cho loại đường còn lại.

Vì loại này không có vạch trắng cùng ý nghĩa, nên tôi chỉ nêu 2 loại vạch vàng để bạn tham khảo.

 Vạch số 1.4 – cấm dừng và cấm đỗ

Vạch 1.4

Một vạch liền màu vàng, rộng 10cm, kẻ ở mép đường hoặc mép vỉa hè, xác định nơi cấm dừng và cấm đỗ xe

Vạch số 37 - cấm đỗ xe hay dừng xe trên đường

Vạch số 37 

Một vạch liền màu vàng, rộng 15cm, cách mép đường 30cm (hoặc trên mép vỉa hè)

 Vạch số 1.10 - cấm đỗ xe (=>được phép dừng xe)

Vạch 1.10

Vạch đứt quãng màu vàng, rộng 10 cm, dài 1m, cách nhau 1m. Được kẻ ở mép mặt đường hay trên mép vỉa hè. Vạch này có thể được áp dụng độc lập, không cần biển “Cấm đỗ xe”

Vạch số 36 – Cấm dừng xe trên đường

Vạch số 36 

 Một vạch đứt quãngmàu vàng, rộng 15cm, cách mép đường 30cm (hoặc trên mép vỉa hè)

 

 

Trong bài viết này tôi đã so sánh về chức năng của một số loại vạch kẻ đường màu vàng và màu trắng, chủ yếu là các vạch kẻ ở tim đường.

Bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về:

.

Bạn thấy thích bài viết này? Hãy chia sẻ với bạn bè:

Top