Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/19

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 19 câu

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi thứ 2 trong 19 câu

Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau như thế nào?

Câu hỏi thứ 3 trong 19 câu

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

Câu hỏi thứ 4 trong 19 câu

Khái niệm "đỗ xe" được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 5 trong 19 câu

Những hành vi nào sau đây bị cấm?

Câu hỏi thứ 6 trong 19 câu

Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

Câu hỏi thứ 7 trong 19 câu

Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi thứ 8 trong 19 câu

Khái niệm "đường chính" được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 9 trong 19 câu

Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 10 trong 19 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

Câu hỏi thứ 11 trong 19 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

Câu hỏi thứ 12 trong 19 câu

Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi thứ 13 trong 19 câu

Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này người lái xe có được phép bấm còi không?

Câu hỏi thứ 14 trong 19 câu

Trong các biển nào dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu?

Câu hỏi thứ 15 trong 19 câu

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?

Câu hỏi thứ 16 trong 19 câu

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu hỏi thứ 17 trong 19 câu

Trong trường hợp này, xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 18 trong 19 câu

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 19 trong 19 câu

Theo tín hiệu đèn thì xe nào được phép đi?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top