Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/20

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 20 câu

Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 2 trong 20 câu

Xe nào được quyền ưu tiên đi trước khi qua đường giao nhau?

Câu hỏi thứ 3 trong 20 câu

Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào?

Câu hỏi thứ 4 trong 20 câu

"Phương tiện giao thông đường bộ" gồm những loại nào?

Câu hỏi thứ 5 trong 20 câu

Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng qui tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 6 trong 20 câu

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 7 trong 20 câu

"Vạch kẻ đường" được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 8 trong 20 câu

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong trường hợp nào?

Câu hỏi thứ 9 trong 20 câu

Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

Câu hỏi thứ 10 trong 20 câu

Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 20 câu

Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 12 trong 20 câu

Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

Câu hỏi thứ 13 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

Câu hỏi thứ 14 trong 20 câu

Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Câu hỏi thứ 15 trong 20 câu

Trong các biển nào dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa?

Câu hỏi thứ 16 trong 20 câu

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu hỏi thứ 17 trong 20 câu

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?

Câu hỏi thứ 18 trong 20 câu

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 19 trong 20 câu

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 20 trong 20 câu

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top