Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/20

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 20 câu

Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào sau đây?

Câu hỏi thứ 2 trong 20 câu

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 3 trong 20 câu

Khi xe ô tô đi ngược chiều đến rất gần, xe ô tô phía sau cùng chiều cố tình vượt, người lái xe xử lý như thế nào?

Câu hỏi thứ 4 trong 20 câu

Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào?

Câu hỏi thứ 5 trong 20 câu

Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu nào?

Câu hỏi thứ 6 trong 20 câu

Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

Câu hỏi thứ 7 trong 20 câu

Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp?

Câu hỏi thứ 8 trong 20 câu

Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

Câu hỏi thứ 9 trong 20 câu

Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 10 trong 20 câu

Trong các hành vi dưới đây, người lái xe có văn hóa khi tham gia giao thông phải đáp ứng các điều kiện nào?

Câu hỏi thứ 11 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu hỏi thứ 12 trong 20 câu

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Câu hỏi thứ 13 trong 20 câu

Biển số 1 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 14 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

Câu hỏi thứ 15 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Câu hỏi thứ 16 trong 20 câu

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu hỏi thứ 17 trong 20 câu

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 18 trong 20 câu

Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

Câu hỏi thứ 19 trong 20 câu

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 20 trong 20 câu

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top