Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/20

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 20 câu

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70km/h?

Câu hỏi thứ 2 trong 20 câu

Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?

Câu hỏi thứ 3 trong 20 câu

Khi tập lái xe ô tô, người và xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì?

Câu hỏi thứ 4 trong 20 câu

Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên; xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)?

Câu hỏi thứ 5 trong 20 câu

Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 6 trong 20 câu

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 7 trong 20 câu

Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang, vác vật cồng kềnh hay không?

Câu hỏi thứ 8 trong 20 câu

Ở những nơi nào không được lùi xe?

Câu hỏi thứ 9 trong 20 câu

Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao thông đường bộ?

Câu hỏi thứ 10 trong 20 câu

Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu hỏi thứ 12 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu đường hầm?

Câu hỏi thứ 13 trong 20 câu

Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu hỏi thứ 14 trong 20 câu

Biển nào là biển báo hiệu cấm đi ngược chiều?

Câu hỏi thứ 15 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

Câu hỏi thứ 16 trong 20 câu

Theo tín hiệu đèn thì xe nào được phép đi?

Câu hỏi thứ 17 trong 20 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 18 trong 20 câu

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu hỏi thứ 19 trong 20 câu

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi thứ 20 trong 20 câu

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top