Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/19

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 19 câu

Khi dừng xe, đỗ xe tại nơi được phép trên đường phố, người điều khiển phương tiện phải tuân theo những quy định nào ghi dưới đây?

Câu hỏi thứ 2 trong 19 câu

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 3 trong 19 câu

Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 4 trong 19 câu

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 5 trong 19 câu

Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?

Câu hỏi thứ 6 trong 19 câu

Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?

Câu hỏi thứ 7 trong 19 câu

Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm gì?

Câu hỏi thứ 8 trong 19 câu

Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

Câu hỏi thứ 9 trong 19 câu

Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi dưới đây?

Câu hỏi thứ 10 trong 19 câu

Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

Câu hỏi thứ 11 trong 19 câu

Biển nào không cho phép rẽ phải?

Câu hỏi thứ 12 trong 19 câu

Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô tô khách?

Câu hỏi thứ 13 trong 19 câu

Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

Câu hỏi thứ 14 trong 19 câu

Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Câu hỏi thứ 15 trong 19 câu

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu hỏi thứ 16 trong 19 câu

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 17 trong 19 câu

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 18 trong 19 câu

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 19 trong 19 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top