Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/20

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 20 câu

Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Câu hỏi thứ 2 trong 20 câu

Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang, vác vật cồng kềnh hay không?

Câu hỏi thứ 3 trong 20 câu

Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 4 trong 20 câu

Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?

Câu hỏi thứ 5 trong 20 câu

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

Câu hỏi thứ 6 trong 20 câu

Khái niệm "khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 7 trong 20 câu

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 8 trong 20 câu

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi thứ 9 trong 20 câu

Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?

Câu hỏi thứ 10 trong 20 câu

Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo qui định được ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 20 câu

Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

Câu hỏi thứ 12 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Câu hỏi thứ 13 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ?

Câu hỏi thứ 14 trong 20 câu

Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Câu hỏi thứ 15 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách?

Câu hỏi thứ 16 trong 20 câu

Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

Câu hỏi thứ 17 trong 20 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 18 trong 20 câu

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này ?

Câu hỏi thứ 19 trong 20 câu

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 20 trong 20 câu

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top