Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/20

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 20 câu

Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 2 trong 20 câu

Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 3 trong 20 câu

Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?

Câu hỏi thứ 4 trong 20 câu

Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

Câu hỏi thứ 5 trong 20 câu

Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

Câu hỏi thứ 6 trong 20 câu

Khái niệm "phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 7 trong 20 câu

Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe cơ giới nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50km/h?

Câu hỏi thứ 8 trong 20 câu

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi thứ 9 trong 20 câu

Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được phép?

Câu hỏi thứ 10 trong 20 câu

Khi xảy ra tai nạn giao thông, có người bị thương nghiêm trọng, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì?

Câu hỏi thứ 11 trong 20 câu

Trong các biển nào dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu?

Câu hỏi thứ 12 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu hỏi thứ 13 trong 20 câu

Trong các biển nào dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa?

Câu hỏi thứ 14 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

Câu hỏi thứ 15 trong 20 câu

Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?

Câu hỏi thứ 16 trong 20 câu

Thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 17 trong 20 câu

Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

Câu hỏi thứ 18 trong 20 câu

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 19 trong 20 câu

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 20 trong 20 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top