Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngA1

Số câu đã trả lời0/20

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 20 câu

Việc họp chợ, tụ tập đông người trái phép, thả rông súc vật trên đường bộ có được phép hay không?

Câu hỏi thứ 2 trong 20 câu

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 3 trong 20 câu

Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông, ban ngày và ban đêm phải có cờ, đèn báo hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 4 trong 20 câu

Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 5 trong 20 câu

Tại nơi đường giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu vàng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi thứ 6 trong 20 câu

“Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Câu hỏi thứ 7 trong 20 câu

Khái niệm "đường phố" được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 8 trong 20 câu

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

Câu hỏi thứ 9 trong 20 câu

Khái niệm “Dải phân cách”được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 10 trong 20 câu

Trên làn đường dành cho ô tô có vũng nước lớn, có nhiều người đi xe mô tô trên làn đường bên cạnh, người lái xe ô tô xử lý như thế nào là có văn hóa giao thông?

Câu hỏi thứ 11 trong 20 câu

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Câu hỏi thứ 12 trong 20 câu

Trong các biển nào dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa?

Câu hỏi thứ 13 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu "Đường giao nhau" của các tuyến đường cùng cấp?

Câu hỏi thứ 14 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

Câu hỏi thứ 15 trong 20 câu

Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô tô khách?

Câu hỏi thứ 16 trong 20 câu

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 17 trong 20 câu

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 18 trong 20 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 19 trong 20 câu

Trong trường hợp này, xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 20 trong 20 câu

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top