Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị cấm?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào sau đây?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Việc nối kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Khái niệm "dừng xe" được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi đèn pha của xe đi ngược chiều gây chói mắt, làm giảm khả năng quan sát trên đường người lái xe xử lý như thế nào?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào cấm quay xe?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu đường dành cho ô tô?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu đường một chiều?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top