Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Việc nối kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Khi xe ô tô bị hỏng tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, người lái xe xử lý như thế nào?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Ở những nơi nào không được lùi xe?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Người lái xe cố tính vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi sau đây?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Để đạt được hiệu quả phanh cao nhất, người lái xe mô tô phải sử dụng các kỹ năng như thế nào?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô tô khách?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Trong các biển nào dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu đường dành cho ô tô?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Biển nào cấm xe đạp đi vào?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Theo tín hiệu đèn thì xe nào được phép đi?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top