Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển các loại xe nào?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Khái niệm "đường chính" được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị cấm?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang, vác vật cồng kềnh hay không?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô bao gồm những loại hình nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi điều khiển xe vượt qua rãnh lớn cắt ngang mặt đường, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu hết đường dành cho ô tô?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được phép đi vào, trừ ô tô và mô tô?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top