Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80km/h?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe cơ giới nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50km/h?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Khái niệm "dừng xe" được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông, ban ngày và ban đêm phải có cờ, đèn báo hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Khái niệm: "Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ" được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu "Hết đoạn đường ưu tiên"?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Trong các trường hợp dưới đây, người lái xe phải xử lý như thế nào khi gặp biển 2 "Stop"?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển nào không cho phép rẽ phải?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Theo tín hiệu đèn thì xe nào được phép đi?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top