Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Ở những nơi nào không được lùi xe?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đẩu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào sau đây?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Hoạt động vận tải đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo qui định được ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi tránh nhau trên đường hẹp, người lái xe cần phải chú ý những điểm nào?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Biển nào cấm quay xe?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Biển nào được đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được phép đi vào, trừ ô tô và mô tô?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top