Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao thông đường bộ?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được phép?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đẩu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Trên đường cao tốc, người lái xe xử lý như thế nào khi vượt quá lối ra của đường định rẽ?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Trong khu dân cư, ở nơi nào cho phép người lái xe, người điểu khiển xe máy chuyên dùng được quay đầu xe?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải được hiểu như thế nào?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào không cho phép rẽ phải?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác.

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển số 3 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Biển nào cấm người đi bộ?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này người lái xe có được phép bấm còi không?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top