Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Những hành vi nào sau đây bị cấm?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Khái niệm: "Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ" được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Tại nơi đường giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu vàng, người điều khiển phương tiện phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì được ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi điều khiển xe giảm số, người lái xe cần chú ý đến những điểm gì?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào cấm người đi bộ?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top