Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Khái niệm "khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông, ban ngày và ban đêm phải có cờ, đèn báo hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60km/h?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau như thế nào?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Người lái xe phải giảm tốc độ đến mức không gây nguy hiểm (có thể dừng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Khái niệm “Công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

“Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Vận tải đa phương thức được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi dưới đây?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi điều khiển ô tô xuống dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu đường một chiều?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu cửa chui?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển số 1 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác.

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Trong trường hợp này, xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Trong hình vẽ dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top