Bài trắc nghiệm sát hạch lý thuyết lái xe

Hạng bằngB2

Số câu đã trả lời0/30

Thời gian trả lời

Câu hỏi thứ 1 trong 30 câu

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị cấm?

Câu hỏi thứ 2 trong 30 câu

Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

Câu hỏi thứ 3 trong 30 câu

Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi thứ 4 trong 30 câu

Người lái xe chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi (hạng D), lái xe hạng C kéo rơ moóc (FC) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Câu hỏi thứ 5 trong 30 câu

Xe nào được quyền ưu tiên đi trước khi qua đường giao nhau?

Câu hỏi thứ 6 trong 30 câu

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 7 trong 30 câu

Các hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 8 trong 30 câu

Khi vượt xe khác người lái xe phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi thứ 9 trong 30 câu

Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi thứ 10 trong 30 câu

Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

Câu hỏi thứ 11 trong 30 câu

Khi xảy ra tai nạn giao thông, có người bị thương nghiêm trọng, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì?

Câu hỏi thứ 12 trong 30 câu

Khi điều khiển ô tô có sô tự động, người lái xe sử dụng chân như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 13 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

Câu hỏi thứ 14 trong 30 câu

Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Câu hỏi thứ 15 trong 30 câu

Biển nào cấm máy kéo?

Câu hỏi thứ 16 trong 30 câu

Biển nào báo hiệu đường đôi?

Câu hỏi thứ 17 trong 30 câu

Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

Câu hỏi thứ 18 trong 30 câu

Biển số 3 có ý nghĩa gì?

Câu hỏi thứ 19 trong 30 câu

Biển nào cấm xe đạp đi vào?

Câu hỏi thứ 20 trong 30 câu

Biển nào được đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển?

Câu hỏi thứ 21 trong 30 câu

Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

Câu hỏi thứ 22 trong 30 câu

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 23 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Câu hỏi thứ 24 trong 30 câu

Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

Câu hỏi thứ 25 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?

Câu hỏi thứ 26 trong 30 câu

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi thứ 27 trong 30 câu

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu hỏi thứ 28 trong 30 câu

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi thứ 29 trong 30 câu

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi thứ 30 trong 30 câu

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Ghi chú: Bạn có thể xem câu hỏi bất kỳ trong bảng câu hỏi bên phải trên đầu màn hình

Top